Slavnostní zahájení nového školního roku .............

 

1. den 

Pro žáky 2.-4. ročníků 

- SRAZ v 7.45 před personální vrátnicí 

Ve   s l a v n o s t n í m   oblečení 

 

2. den 

Pro žáky 1. ročníků 

- SRAZ v 7.45 před personální vrátnicí 

Ve   s l a v n o s t n í m   oblečení 

 

 

UOV Kejmarová

Třídní schůzky žáků 1. ročníků  se budou konat dne

....... od ...00 hodin

 

III.r.  - možnost konzultace vždy poslední středu v měsíci

po předchozí telef. domluvě

 

 

 UOV Dvořák

Třídní schůzky žáků 2. ročníků se budou konat dne

............ od ...00 hodin.

 

III.r.  - možnost konzultace vždy poslední středu v měsíci

po předchozí telef. domluvě

 

 

 

 

 

Slavnostní zahájení nového školního roku ......................

 

1. den

Pro žáky 2.-4. ročníků 

- SRAZ v 7.45 před personální vrátnicí 

Ve   s l a v n o s t n í m   oblečení 

 

2. den

Pro žáky 1. ročníků 

- SRAZ v 7.45 před personální vrátnicí 

Ve   s l a v n o s t n í m   oblečení 

 

 

 

UOV Machynková

Třídní schůzky se budou konat dne .................... od:

 

1.r. - od 16.00 hodin

2.r. - od 17.00 hodin

 

III.r.  - možnost konzultace vždy poslední středu v měsíci

po předchozí telef. domluvě

Slavnostní zahájení nového školního roku .................

 

1. den

Pro žáky 2.-4. ročníků 

- SRAZ v 7.45 před personální vrátnicí 

Ve   s l a v n o s t n í m   oblečení 

 

2. den 

Pro žáky 1. ročníků 

- SRAZ v 7.45 před personální vrátnicí 

Ve   s l a v n o s t n í m   oblečení 

 

 

UOV Holá

Třídní schůzky žáků .............. ročníků se budou konat dne

1.r. - ............ od 16.00 hodin.

2.r. - ............ od 16.45 hodin

3.r. - ............ od 17.30 hodin

 

 

 

UOV BRUDEROVÁ

 

Třídní schůzky oboru číšník se budou konat dne ............. v čase

dle ročníku:

1.r. - 16,00

2.r. - 16,45

3.r. - 17,30

 

 

 

 

Slavnostní zahájení nového školního roku ...................

 

1. den

Pro žáky 2.-4. ročníků 

- SRAZ v 7.45 před personální vrátnicí 

Ve   s l a v n o s t n í m   oblečení 

 

2. den 

Pro žáky 1. ročníků 

- SRAZ v 7.45 před personální vrátnicí 

Ve   s l a v n o s t n í m   oblečení 

 

 

 

UOV HOLÁ

Třídní schůzky se budou konat dne .................. v čase dle ročníku:

2.r. - od 16.00 hodin

4.r. - od 17.00 hodin

 

 

UOV BRUDEROVÁ

Třídní schůzky se budou konat dne .............. v čase dle ročníku:

3.r. - 16.45

4.r. - 16.45

 

 

 

 

Slavnostní zahájení nového školního roku ......................

 

1. den

Pro žáky 2.-4. ročníků 

- SRAZ v 7.45 před personální vrátnicí 

Ve   s l a v n o s t n í m   oblečení 

 

2. den

Pro žáky 1. ročníků 

- SRAZ v 7.45 před personální vrátnicí 

Ve   s l a v n o s t n í m   oblečení 

 

 

 

UOV Holá

Třídní schůzky se budou konat dne ...................... v čase:

1. ročník od 16.00 hodin

2. ročník od ................

 

UOV Bruderová

Třídní schůzky se budou konat v níže uvedených dnech a časech:

1.r. dne 3.12.2019 od 16.00 hodin

2.r. dne 2.  4.2020 od 16.00 hodin

3.r. dne 3.12.2019 od 16.45 hodin

 

UOV Kejmarová

Třídní schůzky žáků 1. ročníku se budou konat dne 12.2.2020

od 16.00 hodin.