Dne ........... budeme pořádat pro žáky výrobních oborů zájezd s odbornou tématikou do Hradce Králové na soutěž a výstavu GASTRO HRADEC 20xx.

Žáci jsou po tuto dobu omluveni z výuky. O průběhu programu byli žáci informováni.

Sraz všech účastníků je v ..... na nástupišti stanice metra Hlavní nádraží ve směru do Letňan.

Předpokládaný odjezd je vlakem v ....... z Hl.n. a předpokládaný příjezd a rozchod bude opět na Hl.n. Praha v cca ....... hod.

 

Dne ......  budeme pro žáky všech oborů  pořádat naučně poznávací zájezd spojený s odbornou tématikou s níže uvedeným programem.

Žáci jsou po tuto dobu omluveni z vyučování. Pojištěni budou u ČP.

Sraz všech účastníků ....................................

Odjezd je ....................................................

 

PROGRAM                                                                                    

1.)

2.)

 

 

Svou účast potvrďte co nejdříve.